achtergrond_v1_30

 

Ik adviseer instellingen op cultureel en maatschappelijk terrein en bedrijven die zich realiseren dat in deze tijd een maatschappelijke visie verweven dient te zijn in de bedrijfsdoelstellingen. Ik denk mee bij het vinden van een uitgebalanceerde positionering, het formuleren van realistische targets, de creatieve invulling en de inbedding van het beleid binnen het bedrijf en bij de stakeholders.

Bedrijven en instellingen die ik adviseer(de):

Nederlandse Museumvereniging | Weekbladpersgroep Tijdschriften | State Library of Victoria, Australia | Uitgeverij Atlas Contact | ABNAMRO Maatschappelijke Sponsoring | ABNAMRO Foundation | Gemeente Almere, Cultuur.

Daarnaast ben ik Associate Strategisch Adviseur bij De Issuemakers, communicatie-adviesbureau gespecialiseerd in het agenderen van maatschappelijke issues bij samenleving, overheid en politiek. www.issuemakers.nl (Meegewerkt aan adviezen voor o.a. Mediawijzer, Sanoma Media en Nederland Schoon.)

Nevenfunctie:
Lid Raad voor Cultuur, Domeincommissie Media (Film, Letteren, Bibliotheken en Pers en Omroepen) 2013 – 2015. In deze functie was ik recent betrokken bij het advies aan de minister van OCW voor een nieuwe Bibliotheekwet.